Scroll

Uitfaseren van slechte woningen – de cijfers achter het probleem

30 06 2022

Als onderdeel van bredere verduurzamingsplannen kondigde VRO-minister Hugo de Jonge begin juni een ‘uitfasering’ van huurwoningen met E-,F-, of G-label aan. Na 2030 mogen deze woningen niet meer verhuurd worden. Onze datascientist Cyril was benieuwd waar dit probleem zich concentreert, en neemt jullie mee in cijfers.

 

 

Waar is de nood het hoogst?

 

Op dit moment gaat het om 580.000 eenheden, wat toch nog 17% van de huurmarkt behelst. Van deze woningen zijn er 400.000 (69%) in bezit van een woningcorporatie en 180.000 (31%) in overig bezit, met name particuliere verhuurders. De grootte van de verduurzamingsopgave verschilt nogal per gemeente, en in de volgende tabel zijn de gemeenten te vinden met de meeste huurwoningen met E-,F-, of G-label.

 

 

 

Gemeenten met meeste ‘slechte’ huurwoningen (E-,F-, of G-label)

 

 

De meeste woningen die verduurzaamd moeten worden staan in de drie grootste gemeenten van Nederland. Natuurlijk geen grote verrassing, maar het is opvallend dat Utrecht, de op drie na grootste stad, relatief veel beter scoort. Ook opvallend is dat in deze gemeenten bijna evenveel woningen in particulier bezit als in corporatiebezit moeten worden verduurzaamd, terwijl deze steden veel meer corporatiebezit hebben dan particuliere huurwoningen.

 

 

 

Gemeenten met relatief veel ‘slechte’ huurwoningen (E-,F-, of G-label)

 

 

Maar waar absolute aantallen een goed beeld geven van de grootste opgaven in absolute zin, kunnen relatieve cijfers een blik werpen op gebieden waar verhoudingsgewijs de grootste investeringen moeten worden gedaan. Zo moet in Rijswijk ongeveer de helft van de huurwoningen onder de schop voor 2030. Ook andere gemeenten in de buurt van Rijswijk moeten veel verduurzamen, zoals Schiedam, Maassluis en Delft. In bovenstaande tabel is ook direct terug te zien dat de grotere opgave relatief ligt bij huurwoningen die niet in het bezit zijn van woningcorporaties. De verduurzamingsopgave speelt niet alleen af in de Randstad. Ook gebieden aan de rand van Nederland moeten aan de slag, zoals Heerlen, Maastricht, Midden-Groningen en Terneuzen.

 

 

Wat betekent dit voor energiearmoede?

 

Juist met de stijgende energieprijzen en de onzekere toekomst over verdere prijsstijgingen is de wil om te verduurzamen onder huishoudens groter dan ooit. Waar tot op heden vooral huishoudens met een laag inkomensniveau geraakt worden door de stijgende prijzen, nemen nu ook de zorgen toe onder huishoudens met een middeninkomen. Onlangs berekende het CPB dat maar liefst 1,2 miljoen huishoudens in Nederland in betalingsproblemen verkeren bij het voltrekken van een ‘donker’ scenario met grote prijsstijgingen in gas en energie. Volgens het NIBUD betreft dit zelf 2,5 miljoen huishoudens!

 

 

Energiearmoede zorgt er dus voor dat er steeds meer Nederlanders door het ijs zakken. Een groot deel van deze Nederlanders huurt sociaal. Hoe kunnen corporaties en gemeenten hun middelen zo effectief mogelijk inzetten om juist de huishoudens te helpen die dit het hardst nodig hebben? Momenteel is Springco al met Vestia, De Alliantie, Domesta en Oost West Wonen aan het onderzoeken hoe dit urgente vraagstuk kan worden benaderd. Bij Vestia zijn we gestart met inspiratiesessies en voor Oost West Wonen, De Alliantie en Domesta brengen we tot op complexniveau in beeld waar de energiearmoede geconcentreerd is, wat de betaalbaarheidsrisico’s zijn en tonen we om welke huurder(types) het gaat.

 

 

 

Klik op de afbeelding om onze energiearmoede analyses in de CartoTool te bekijken

 

 

Springco is gespecialiseerd in data-analyse op microniveau en onze data scientists zien (in lijn met het recente CPB-rapport) dat het probleem enorm toeneemt. Daarom willen we woningcorporaties, overige verhuurders, overheden en andere partijen die een essentiële rol hebben in een rechtvaardige energietransitie, de juiste inzichten op laag schaalniveau aanbieden. Niet alleen op buurtniveau, maar ook op het niveau van een complex of bouwblok.

 

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Hank

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight