Scroll

Gepersonaliseerde stedelijke ontwikkeling

25 08 2022

In een speciale editie van de Spotlight gaan we in onze toekomstvisie van het Platform van de Stad. Tot nu toe is de stad vaak centraal bestuurd. Dit gebeurde bijna altijd vanuit een ideologie, maar soms ook vanuit het belang van de machthebber. Platformisering gaat uit van de voorkeuren en wensen van bewoners en zorgt zo voor nieuwe manieren om de stad in te richten. Wat betekent deze personalisatie voor stedelijke ontwikkeling?

 

 

Personalisatie

 

We weten een hele hoop van de voorkeuren en het gedrag van een heleboel bewoners. Hoe ze graag bewegen, consumeren, ontmoeten en wonen. Tegelijkertijd weten we ook veel over hun achtergrond en huidige situatie. Daardoor kunnen we ook voor nieuwe bewoners waarvan we nog minder gedrag hebben kunnen monitoren tot op zeer nauwkeurig niveau voorspellen wat hun voorkeuren en gedrag waarschijnlijk gaan zijn.

 

 

Als we dit vertalen naar stedelijke ontwikkeling en inzoomen op de rol van de gemeente heeft dit direct consequenties. Waar we vroeger weilanden volbouwden en op basis van een maakbaarheidsideaal normen formuleerden voor maatschappelijk vastgoed (uitgebreid beschreven in deze blog) kan dit nu op basis van daadwerkelijke voorkeuren en gedrag van bewoners. Sterker nog, door te kijken naar demografische ontwikkelingen en voorspelde verhuisbewegingen kunnen we zelfs rekening houden met de wensen van toekomstige bewoners. Zo ontwikkelen we de stad op een duurzame, toekomstbestendige én gepersonaliseerde wijze.

 

 

 

Stedelijke ontwikkeling staat door digitalisering en platformisering voor een grote transformatie

 

 

Integrale blik

Nu is de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed slechts één van de vele mogelijkheden. Je kan ook denken aan vergroening, stedelijke vernieuwing of zelfs de invulling van je plint. Het is de truc om al deze verschillende toepassingen van data science samen te voegen, zodat er een integrale blik op al die verschillende opgaven ontstaat. Want ook voor de leefbaarheid in een buurt maakt het nogal uit waar je begint met vergroenen en verduurzamen, net als voor de beleving van je winkelgebied en zelfs voor de ervaren energiearmoede.

 

 

Wanneer we erin slagen die algoritmes samen te voegen ontstaat het Platform van de Stad. Dat wordt een dataplatform waar alle data van de stad straks samenkomt en waar wij het verrijken met onze analytics, om deze vervolgens te vertalen naar informatie voor iedereen die wat wil met de stad. Bestuurders en strategen checken dan in met een vraag en kunnen op basis van onderliggende parameters verschillende opties overwegen.

 

 

Over vijf jaar is het Platform van de Stad voor iedereen toegankelijk. Of dat nu een belegger is die wil weten met welke plintvulling hij de meeste maatschappelijke meerwaarde creëert of een starter op de woningmarkt die op zoek is naar een betaalbare plek waar hij met OV naar z’n werk kan of zijn toekomstige kinderen veilig op straat kunnen spelen. De voorspellende kracht van dit dashboard biedt straks belangrijke inzichten en daarmee beslisinformatie om de groei van steden en bijbehorende uitdagingen te managen.

 

 

Wij geloven als Springco in bottom-up besluitvorming, zodat de gepersonaliseerde stad een stukje dichterbij komt. Meer weten over dit onderwerp? Lees dan de volledige Spotlight of neem contact op met onze CIO Walter Bokern.

Delen
Back to top
Springco’s Spotlight