Blogs

In onze blogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Urban Analytics. Ook bieden we je soms een kijkje in de keuken door in te zoomen op projecten. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, de Springco’s Spotlight.

Kennissessies Data-intelligence: een korte terugblik

28 10 2019

Elke dag wordt er meer en meer data gebruikt in stedelijke ontwikkeling. Overheden, woningcorporaties. Bedrijven organiseren hun datagebruik steeds beter en de waarde van data voor projectontwikkeling en woonbeleid blijft groeien. Een hot-topic, waar wij graag onze kennis over delen. Dit hebben we gedaan tijdens twee kennissessies.

Lees meer

Financieren van de energietransitie: zorgen dat er meer kan

24 10 2019

De energietransitie is een traject van de lange adem, maar hoe gaan we dat financieren? Om dit soort vragen goed te beantwoorden, speelt data een grote rol. In een artikel uit Grondzaken in de Praktijk, zetten drie experts van Fakton de financiering van de energietransitie uiteen. Springco urban analytics leverde de data voor het artikel. Een mooie bijdrage aan een sterk artikel. Lees het hier:

Lees meer

Vesteda: klant in beeld

07 10 2019

Twee jaar geleden deden we het onderzoek ‘klant in beeld’ voor Vesteda en nu is het tijd voor een update. Vesteda wil haar woningportefeuille zo goed mogelijk op de wensen van haar huurders afstemmen. Het is daarom van belang om de voorkeuren en vraag van huurders nauwlettend te volgen.

Lees meer

Springco op de Big Data Expo 2019

20 09 2019

De afgelopen 2 dagen waren we op de Data Expo in Utrecht. Een beurs over de mogelijkheden van data in de openbare ruimte. Springco levert maatwerk voor specifieke vraagstukken in de stedelijke ontwikkeling en zijn altijd op zoek naar het verhaal achter de data. Daarom kon een bezoekje aan deze beurs niet uitblijven.

Lees meer

Kennissessies: Data Intelligence in de woningmarkt

02 09 2019

Data wordt steeds vaker gebruikt in stedelijke ontwikkeling. Overheden, bedrijven en organisaties  organiseren hun datagebruik steeds beter. Wat is de waarde van deze data voor projectontwikkeling en woonbeleid? Hoog tijd om dit onderwerp eens goed te belichten. Dit doen we met 4 kennissessies. Onze kennissessies geven u inzicht in de waarde en toepassingen van Data Intelligence.

Lees meer

Springco is in heel Brabant te vinden

13 08 2019

“Dan denk ik aan Brabant…..”

Ons team is de afgelopen en komende maanden veel in Brabant te vinden. Voor verschillende gemeenten onderzoeken we de woningvoorraad in relatie tot de toekomst en het woningbouwprogramma. Plaatsen die het goed doen, denk aan Roosendaal en Oosterhout, willen ook in de toekomst een aantrekkelijke plek blijven om te wonen. Samen met opdrachtgevers onderzoeken we onder andere welke woningen toegevoegd zouden moeten worden aan de huidige voorraad en welke buurten aandacht verdienen als het gaat om openbaar gebied en voorzieningen. Daarbij is er specifiek aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals woonwagenbewoners. In Eindhoven doen we marktonderzoek naar potentiële ontwikkellocaties, waarbij mobiliteit en autobezit belangrijke thema’s zijn. En in Breda werken we mee aan inzichten voor het proces rondom de energietransitie.

“………..want daar brand nog licht.”

Lees meer

Het minst duurzame huishouden vind je in Enkhuizen en het meest duurzame in Den Haag

06 08 2019

Wist je dat het minst duurzame huishouden in Enkhuizen te vinden is en het meest duurzame in Den Haag? Met de resultaten van DGOT ontwikkelden we de duurzaamheidsscore van elk huishouden in Zuid-Holland. Want over de energieprestatie van woningen is veel bekend. Maar in iedere woning vinden we ook een huishouden met eigen ideeën en (financiële) mogelijkheden voor investeringen in energiebesparing. En nu zetten we de volgende stap: we voorspellen de scores voor heel Nederland!

Lees meer

Kijkje in de keuken van onze productontwikkelingsdagen

02 08 2019

Continu beschikken we over nieuwe en actuele datasets over mensen, gebouwen, voorzieningen en gedrag in de woon- en leefomgeving. En het ontwikkelen van producten aan de hand van die sets is voor ons van groot belang. Door data uit te breiden en te combineren zijn we in staat om met Machine Learning nog scherpere voorspellingen te doen en daarmee direct in te spelen op de vragen en behoeften van onze opdrachtgevers. Onze data scientisten (Anja, Arjen, Chris, René, Renée en Thomas) komen regelmatig bij elkaar voor ‘productontwikkelingsdagen’. We vertellen je graag iets meer over onze laatste ontwikkelingen.

Lees meer

DGOT kennissessie: met meer kennis en een groter netwerk de zomer in! Kom langs op 11 juli

19 06 2019

De Grote Omgevingstest is een zoektocht naar woongeluk en kwaliteit van de leefomgeving. Dit representatieve onderzoek biedt een actueel inzicht in de vraag van de verschillende doelgroepen naar de verschillende woningen en woonmilieus gekoppeld aan meerdere thema’s zoals zoals betaalbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit, Wonen en zorg etc.

Lees meer

Data lab sessie Urban Analytics. Klant- en datagedreven werken

13 06 2019

Actium Wonen – een corporatie in Drenthe met circa 16.000 woningen – is bewust bezig met de toekomst en onderzoekt hoe zij optimaal gebruik kunnen maken van data. Om van informatie naar analytics te komen – bijvoorbeeld van betaalachterstanden naar preventieve maatregelen – zijn Actium Wonen en Springco een traject gestart.

Lees meer
Delen
Back to top
Springco’s Spotlight