Blogs

In onze blogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Urban Analytics. Ook bieden we je soms een kijkje in de keuken door in te zoomen op projecten. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, de Springco’s Spotlight.

Stedelijke Vernieuwing 3.0 | Integraal en bottom up zoeken naar oplossingen

18 05 2021

In de vorige blog lichtten we toe hoe Springco met een look-a-like-analyse maatwerk mogelijk maakt door de buurtspecifieke opgave te bepalen. In deze blog gaan we in op de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Een belangrijk instrument bij het optimaliseren en verantwoorden van overheidsinvesteringen.

Lees meer

Stedelijke Vernieuwing 3.0 | Differentiëren in het bepalen van ambities

18 05 2021

In de tweede golf van stedelijke vernieuwing (die wij beschreven in onze voorgaande blog) werd gekoerst op het optrekken van wijken naar het stedelijk gemiddelde. Het toonaangevende Forum voor Stedelijke Vernieuwing bekritiseerde deze aanpak tijdens één van haar brede beraden in 2019. Zo werd beredeneerd dat elke buurt haar eigen functie voor én in de stad heeft, en dat het vaststellen van doelstellingen dus vraagt om een fijnmaziger aanpak dan simpelweg het stedelijk gemiddelde. Springco Urban Analytics is het hier roerend mee eens en ontwikkelde een methode waarmee op efficiënte manier maatwerk kan worden geboden met Stedelijke Vernieuwing 3.0.

Lees meer

Stedelijke Vernieuwing 3.0 | Voorgeschiedenis en urgentie

18 05 2021

De derde golf van stedelijke vernieuwingsinitiatieven is aanstaande, zoveel is duidelijk. Maar wat is er de afgelopen jaren gebeurd (of niet gebeurd) dat het zover is gekomen? En wanneer vonden die eerste twee golven plaats?

Lees meer

Woningen verduurzamen in kwetsbare wijken

15 04 2021

Tot de zomer helpen wij een aantal gemeenten met hun aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. Deze regeling is bedoeld voor het verduurzamen van woningen in kwetsbare wijken. Tegelijkertijd stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken op een integrale aanpak, en moet met het geld ook de leefbaarheid verbeterd worden.

Lees meer

Walter Bokern versterkt Springco als CIO

10 03 2021

Per maandag 8 maart heeft Walter ons team versterkt. Als CIO (Chief Information Officer) zal hij een belangrijke rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van data science binnen Springco. In deze blog stelt hij zich aan jullie voor.

Lees meer

Met Text Mining op zoek naar patronen in kwalitatieve data

09 03 2021

De keuze tussen een open of gesloten vraagstelling vormt een dilemma die van alle tijden is en in veel disciplines voorkomt. En of het nu om een peiling, een enquête of een referendum gaat, de voor- en nadelen komen overeen. Met Text Mining technieken proberen we patronen te herkennen in kwalitatieve data, en streven we naar de ‘best of both worlds’ op datagebied.

Lees meer

Nederland onderverdeeld in mobiliteitsmilieus

17 02 2021

Waar woningzoekenden vroeger dichtbij hun werk wilden wonen, is het tegenwoordig niet gek om in verschillende steden te wonen en te werken. Hoewel de coronacrisis de mobiliteitsbehoefte tijdelijk vermindert, is iedereen het erover eens dat dit een integraal onderdeel van de bouwopgave zou moeten zijn. Springco en Rebel hebben Nederland daarom onderverdeeld in verschillende mobiliteitsmilieus.

Lees meer

Datagestuurde vestiging van gezondheidscentra

17 02 2021

An English version was published on the 4th of February: Data-driven location search for new healthcare centres

 

De kosten van de gezondheidszorg stijgen snel en naar verwachting zal deze trend de komende decennia doorzetten. Vergrijzing, kapitaalintensieve technologie en – paradoxaal genoeg – betere dienstverlening (ziektes die vroeger dodelijk waren zijn nu chronisch) behoren tot de voornaamste oorzaken.

Lees meer

Een Toolbox voor Aardgasvrije Wijken

08 02 2021

English version below: Roadmap to gas-free neighbourhoods

 

Tijdens de aflopende regeerperiode heeft het Nederlandse kabinet het historische besluit genomen om gefaseerd de gaswinning in Groningen te beëindigen. Doordat het leeuwendeel van de Nederlandse woningvoorraad is aangesloten op het gasnetwerk, staan we voor een grote opgave. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelden Springco en Rebel een toolbox die gemeenten kunnen gebruiken om te bepalen in welke wijk zij deze warmtetransitie beginnen.

Lees meer

Efficiënter grondgebruik door inzet Dashboard Verstedelijking

05 02 2021

English version below: Dashboard Urbanisation rationalises densification

 

De woningcrisis is zeer complex. De meeste experts zijn het erover eens dat een gebrek aan bouwlocaties één van de grootste problemen is. Om een holistisch beeld te schetsen van waar te bouwen en waar niet, hebben data scientists van Rebel en Springco Dashboard Verstedelijking in elkaar gezet.

Lees meer
Delen
Back to top

Springco gebruikt cookies

We vinden privacy belangrijk. We gebruiken uitsluitend cookies die noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van onze website en het meten van het aantal bezoekers. U kunt de cookies ook weigeren en verder gaan. Lees onze privacyverklaring.
Springco’s Spotlight