Blogs

In onze blogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Urban Analytics. Ook bieden we je soms een kijkje in de keuken door in te zoomen op projecten. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, de Springco’s Spotlight.

Nederland onderverdeeld in mobiliteitsmilieus

17 02 2021

Waar woningzoekenden vroeger dichtbij hun werk wilden wonen, is het tegenwoordig niet gek om in verschillende steden te wonen en te werken. Hoewel de coronacrisis de mobiliteitsbehoefte tijdelijk vermindert, is iedereen het erover eens dat dit een integraal onderdeel van de bouwopgave zou moeten zijn. Springco en Rebel hebben Nederland daarom onderverdeeld in verschillende mobiliteitsmilieus.

Lees meer

Datagestuurde vestiging van gezondheidscentra

17 02 2021

An English version was published on the 4th of February: Data-driven location search for new healthcare centres

 

De kosten van de gezondheidszorg stijgen snel en naar verwachting zal deze trend de komende decennia doorzetten. Vergrijzing, kapitaalintensieve technologie en – paradoxaal genoeg – betere dienstverlening (ziektes die vroeger dodelijk waren zijn nu chronisch) behoren tot de voornaamste oorzaken.

Lees meer

Een Toolbox voor Aardgasvrije Wijken

08 02 2021

English version below: Roadmap to gas-free neighbourhoods

 

Tijdens de aflopende regeerperiode heeft het Nederlandse kabinet het historische besluit genomen om gefaseerd de gaswinning in Groningen te beëindigen. Doordat het leeuwendeel van de Nederlandse woningvoorraad is aangesloten op het gasnetwerk, staan we voor een grote opgave. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkelden Springco en Rebel een toolbox die gemeenten kunnen gebruiken om te bepalen in welke wijk zij deze warmtetransitie beginnen.

Lees meer

Efficiënter grondgebruik door inzet Dashboard Verstedelijking

05 02 2021

English version below: Dashboard Urbanisation rationalises densification

 

De woningcrisis is zeer complex. De meeste experts zijn het erover eens dat een gebrek aan bouwlocaties één van de grootste problemen is. Om een holistisch beeld te schetsen van waar te bouwen en waar niet, hebben data scientists van Rebel en Springco Dashboard Verstedelijking in elkaar gezet.

Lees meer

English | Geo-spatial technology meets port economics

05 02 2021

When people think about mobility and transport they usually envision motorways, railway tracks or even bicycle paths. However, historically one of the most important transport infrastructures is the port. Therefore, it only makes sense for Rotterdam based companies like Springco and Rebel to tell you about the way our data scientists enhance traditional port economics.

Lees meer

Vijf kenmerken van data scientists die je gaan helpen in je werk

04 02 2021

English version below: Five things you didn’t know about data scientists

 

Ter introductie van de laatste editie van Springco’s Spotlight samen met onze partner Rebel, vroegen we onze data scientists wat hen onderscheidt van andere mensen. Kamen Todorov (Rebel) zette vijf dingen op een rijtje.

Lees meer

English | Data-driven location search for new healthcare centres

04 02 2021

Een Nederlandse versie van dit artikel is op 17 februari gepubliceerd: Datagedreven locatiestudie nieuwe gezondheidscentra

 

The cost of healthcare is rising and the forecast is it will continue to do so in the coming decades. Ageing populations, high-tech solutions and – paradoxically – better services (formerly fatal diseases become chronic ones) are amongst the primary causes.

Lees meer

Hank Groenhof over de gepersonaliseerde stad en de planoloog van de toekomst

28 01 2021

In een tijd waarin de roep om meer regie in ruimtelijke ordening steeds luider wordt, deelt Hank Groenhof (partner bij Springco Urban Analytics) zijn gedachten over de planoloog van de toekomst. Ook vertelt hij waarom hij ooit besloot dat hij in de gebouwde omgeving wilde werken.

Lees meer

Wat heeft 2021 in petto voor de plinten van onze gebouwen?

07 01 2021

Het is – Black Friday niet meegerekend – alweer even geleden dat volle winkelstraten schering en inslag waren in onze dorpen en steden. Door het vele bestellen werd de webshop van kledingzaken van groter belang dan hun etalage, en door het massale thuiswerken zagen broodjeszaken in financiële centra hun omzet kelderen. Maar ook vóór de coronacrisis waren er al disruptieve ontwikkelingen zichtbaar die nu in een stroomversnelling terecht zijn gekomen. Hoe gaat de invulling van de plint veranderen in 2021?

Lees meer

Hoe versnellen woningcorporaties in 2021 de energietransitie?

07 01 2021

Omdat iedereen het afgelopen jaar in de ban van de coronacrisis was, wordt nogal eens vergeten dat we ons ook middenin een klimaatcrisis bevinden. Tegelijkertijd biedt de voortvarende ontwikkeling van een vaccin hoop voor de aanpak van die crisis. Als we met zijn allen de schouders eronder zetten in 2021 verwordt de energietransitie tot een haalbare en betaalbare sociaal-maatschappelijke opgave. In Nederland spelen woningcorporaties een belangrijke rol, en Springco Urban Analytics wil hen hierbij helpen. Met onze modellen kunnen wij een accurate inschatting maken van het verduurzamingsdraagvlak onder bewoners, zodat de energietransitie kan worden versneld.

Lees meer
Delen
Back to top

Springco gebruikt cookies

We vinden privacy belangrijk. We gebruiken uitsluitend cookies die noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van onze website en het meten van het aantal bezoekers. U kunt de cookies ook weigeren en verder gaan. Lees onze privacyverklaring.
Springco’s Spotlight