Blogs

In onze blogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Urban Analytics. Ook bieden we je soms een kijkje in de keuken door in te zoomen op projecten. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, de Springco’s Spotlight.

Hoe (on)betaalbaar zijn woningen eigenlijk?

13 07 2021

De voorpagina’s staan er vol mee: de woningprijzen zijn nog nooit zo snel gestegen in Nederland. Vooral starters hebben in toenemende mate moeite om hun plekje op de woningmarkt te veroveren. Zij zoeken massaal woningen in het betaalbare koopsegment, maar komen in een enorm competitieve markt terecht. Gemeenten staan voor de lastige opgave om hierop een antwoord te bieden: hoe kunnen zij betaalbare koopwoningen weer bereikbaar maken?

Lees meer

Algoritmes bouwen mee aan toekomstige wijken

10 06 2021

Welke rol heeft automatisering nu al in de waarderingen en analyses die Springco en Fakton uitvoeren? In deze blog lichten we toe hoe de overvloed aan beschikbare data en de voortdurend groeiende computerkracht voor spectaculaire ontwikkelingen zorgen.

 

Lees meer

De puzzel van een levendig stadscentrum

10 06 2021

Winkelgebieden worstelen met teruglopende bezoekers en de impact van online shopping. Gemeenten en eigenaren staan voor een flinke opgave: hoe pareer je leegstand en breng je partijen bij elkaar om te komen tot een compact, aantrekkelijk centrum? Hoe kan data hierbij een rol spelen?

Lees meer

Data scientist Cyril winnaar van Drentse hackathon

08 06 2021

Een hackathon kun je zien als een snelkookpan. Een aantal bollebozen storten zich op allerlei complexe casussen en proberen met behulp van data science tot innovatieve oplossingen te komen. Zo ook op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni, toen de provincie Drenthe, Domesta, Woonservice en Lefier een Hackathon Data Gedreven Samenwerken organiseerden.

Lees meer

Stedelijke Vernieuwing 3.0 | Integraal en bottom up zoeken naar oplossingen

18 05 2021

In de vorige blog lichtten we toe hoe Springco met een look-a-like-analyse maatwerk mogelijk maakt door de buurtspecifieke opgave te bepalen. In deze blog gaan we in op de maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA). Een belangrijk instrument bij het optimaliseren en verantwoorden van overheidsinvesteringen.

Lees meer

Stedelijke Vernieuwing 3.0 | Differentiëren in het bepalen van ambities

18 05 2021

In de tweede golf van stedelijke vernieuwing (die wij beschreven in onze voorgaande blog) werd gekoerst op het optrekken van wijken naar het stedelijk gemiddelde. Het toonaangevende Forum voor Stedelijke Vernieuwing bekritiseerde deze aanpak tijdens één van haar brede beraden in 2019. Zo werd beredeneerd dat elke buurt haar eigen functie voor én in de stad heeft, en dat het vaststellen van doelstellingen dus vraagt om een fijnmaziger aanpak dan simpelweg het stedelijk gemiddelde. Springco Urban Analytics is het hier roerend mee eens en ontwikkelde een methode waarmee op efficiënte manier maatwerk kan worden geboden met Stedelijke Vernieuwing 3.0.

Lees meer

Stedelijke Vernieuwing 3.0 | Voorgeschiedenis en urgentie

18 05 2021

De derde golf van stedelijke vernieuwingsinitiatieven is aanstaande, zoveel is duidelijk. Maar wat is er de afgelopen jaren gebeurd (of niet gebeurd) dat het zover is gekomen? En wanneer vonden die eerste twee golven plaats?

Lees meer

Woningen verduurzamen in kwetsbare wijken

15 04 2021

Tot de zomer helpen wij een aantal gemeenten met hun aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds. Deze regeling is bedoeld voor het verduurzamen van woningen in kwetsbare wijken. Tegelijkertijd stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken op een integrale aanpak, en moet met het geld ook de leefbaarheid verbeterd worden.

Lees meer

Walter Bokern versterkt Springco als CIO

10 03 2021

Per maandag 8 maart heeft Walter ons team versterkt. Als CIO (Chief Information Officer) zal hij een belangrijke rol gaan spelen in de verdere ontwikkeling van data science binnen Springco. In deze blog stelt hij zich aan jullie voor.

Lees meer

Met Text Mining op zoek naar patronen in kwalitatieve data

09 03 2021

De keuze tussen een open of gesloten vraagstelling vormt een dilemma die van alle tijden is en in veel disciplines voorkomt. En of het nu om een peiling, een enquête of een referendum gaat, de voor- en nadelen komen overeen. Met Text Mining technieken proberen we patronen te herkennen in kwalitatieve data, en streven we naar de ‘best of both worlds’ op datagebied.

Lees meer
Delen
Back to top

Springco gebruikt cookies

We vinden privacy belangrijk. We gebruiken uitsluitend cookies die noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van onze website en het meten van het aantal bezoekers. U kunt de cookies ook weigeren en verder gaan. Lees onze privacyverklaring.
Springco’s Spotlight