Blogs

In onze blogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Urban Analytics. Ook bieden we je soms een kijkje in de keuken door in te zoomen op projecten. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, de Springco’s Spotlight.

Planologie in een nieuw jasje: de wondere wereld van kengetallen

08 09 2021

Nederland heeft een rijke planologische traditie. Lang voordat onze zuiderburen begonnen met ruimtelijke ordening, enquêteerde Th.K. van Lohuizen al bewoners om vat te krijgen op hun woonwensen. Dit soort systematische analyses kwamen later in het ‘bruine boekje’ en aanvullende ‘blauwe boekje’ terecht, veelgebruikt in de jaren zeventig en tachtig. Tot in detail werd voorgeschreven hoeveel vierkante meters sportveld of verzorgingstehuis moest worden gerealiseerd per toegevoegde woning.

Lees meer

Springco jarig: de komende zes jaar

12 08 2021

De doos tissues mag weer weg en we halen nu de glazen bol van stal. In de toekomst kijken past natuurlijk ook veel beter bij Springco met al onze voorspelalgoritmes. We geven Walter Bokern het woord, die sinds dit voorjaar werkzaam is als onze Chief Information Officer. Aan de hand van voorbeelden van over de hele wereld neemt hij ons mee in de toekomst en urban analytics.

Lees meer

Springco jarig: de afgelopen zes jaar

12 08 2021

Hoewel Springco graag meegaat met de nieuwste technologieën en het vizier dus altijd toekomstgericht staat, ontkomen we er niet aan toch ook ietwat melancholisch terug te kijken op wat de afgelopen zes jaar ons gebracht heeft. Vandaar dat we onze founder Gert Jan Hagen met een doos tissues binnen handbereik vroegen naar zijn inspiratie en de ontstaansgeschiedenis van Springco.

Lees meer

Zes jaar Springco in cijfers

12 08 2021

Als je als bedrijf zoveel met data bezig bent kom je op je zesde verjaardag natuurlijk niet weg met wat tekstuele dankwoordjes. Vandaar dat wij de afgelopen zes jaar voor jullie in cijfers hebben weergegeven.

Lees meer

Sturen op een roerige woningmarkt

13 07 2021

Dat de betaalbaarheid van wonen – zeker voor mensen met middeninkomens – een grote uitdaging vormt wordt door niemand betwist, maar over mogelijke oplossingen bestaan uiteenlopende meningen. Daarnaast kan een deeloplossing als het toevoegen van betaalbare koopwoningen, waar je meer over kon lezen in de eerste en tweede blog in deze serie, niet los worden gezien van de rest van de markt.

Lees meer

Bijbouwen betaalbare koopwoningen in steden

13 07 2021

In de vorige blog schetsten we het probleem dat zich voordeed in het betaalbare koopsegment en in deze blog kijken we vooruit naar eventuele oplossingen. Welke beleidsrichtingen zijn er, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat toegevoegde betaalbare koopwoningen ook betaalbaar blijven?

Lees meer

Hoe (on)betaalbaar zijn woningen eigenlijk?

13 07 2021

De voorpagina’s staan er vol mee: de woningprijzen zijn nog nooit zo snel gestegen in Nederland. Vooral starters hebben in toenemende mate moeite om hun plekje op de woningmarkt te veroveren. Zij zoeken massaal woningen in het betaalbare koopsegment, maar komen in een enorm competitieve markt terecht. Gemeenten staan voor de lastige opgave om hierop een antwoord te bieden: hoe kunnen zij betaalbare koopwoningen weer bereikbaar maken?

Lees meer

Algoritmes bouwen mee aan toekomstige wijken

10 06 2021

Welke rol heeft automatisering nu al in de waarderingen en analyses die Springco en Fakton uitvoeren? In deze blog lichten we toe hoe de overvloed aan beschikbare data en de voortdurend groeiende computerkracht voor spectaculaire ontwikkelingen zorgen.

 

Lees meer

De puzzel van een levendig stadscentrum

10 06 2021

Winkelgebieden worstelen met teruglopende bezoekers en de impact van online shopping. Gemeenten en eigenaren staan voor een flinke opgave: hoe pareer je leegstand en breng je partijen bij elkaar om te komen tot een compact, aantrekkelijk centrum? Hoe kan data hierbij een rol spelen?

Lees meer

Data scientist Cyril winnaar van Drentse hackathon

08 06 2021

Een hackathon kun je zien als een snelkookpan. Een aantal bollebozen storten zich op allerlei complexe casussen en proberen met behulp van data science tot innovatieve oplossingen te komen. Zo ook op maandag 31 mei en dinsdag 1 juni, toen de provincie Drenthe, Domesta, Woonservice en Lefier een Hackathon Data Gedreven Samenwerken organiseerden.

Lees meer
Delen
Back to top

Springco gebruikt cookies

We vinden privacy belangrijk. We gebruiken uitsluitend cookies die noodzakelijk zijn voor het juist functioneren van onze website en het meten van het aantal bezoekers. U kunt de cookies ook weigeren en verder gaan. Lees onze privacyverklaring.
Springco’s Spotlight