Blogs

In onze blogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Urban Analytics. Ook bieden we je soms een kijkje in de keuken door in te zoomen op projecten. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, de Springco’s Spotlight.

De energietransitie: wat wil de consument?

07 06 2019

In de discussie over de energietransitie gaat het vaak over vastgoed en stenen, maar wat wil de consument eigenlijk zelf? En hoe wil of kan hij/zij erbij betrokken worden? Kijkend naar de sociale huurder constateren we dat het onderwerp weinig leeft, en dat men vaak ook niet in staat is er een financieel aan bij te dragen. Daarnaast zijn ze huurders afwachtend: ‘liever een lage huur, dan nu al investeren in de toekomst’.

Lees meer

Nieuwe inzichten voor Breda!

23 05 2019
Nieuwe inzichten voor Breda! Voor de gemeente hebben we 8 gebiedsprofielen opgeleverd. Dit is de uitwerking van het afwegingskader dat we vorig jaar samen met hen maakten. De gemeente gaat de analyses en inzichten gebruiken voor het actualiseren van haar Woonbeleid en de Omgevingsvisie. Maar de profielen kunnen na besluitvorming bijvoorbeeld ook gebruikt worden in gesprekken met ontwikkelaars. In één overzicht is te zien welke productsegmenten er voor welke doelgroepen in een gebied toegevoegd kunnen worden en welke al in voldoende mate aanwezig zijn. Weliswaar niet altijd in de optimale mix tussen product en doelgroep. De gebiedsprofielen gaan dus niet alleen over nieuwbouw. Juist de combinatie van inzichten in o.a. de toekomstwaarde en de belevingswaarde van de huidige voorraad, de kwaliteit van de woonomgeving, Wonen &  zorg en de energietransitie geven een integraal beeld van het gebied.
Lees meer

Snel overzicht en inzicht (in uw woningbezit) met CartoTool

26 04 2019

Naast Tableau maken we veelvuldig gebruik van de CartoTool: onze online GIS-tool waarin de analyses en data in kaartbeelden worden weergegeven en ‘gestapeld’ gepresenteerd kunnen worden.

Lees meer

Gebruik van DGOT in de praktijk: 5 voorbeelden

25 04 2019

De Grote Omgevingstest geeft een uitgebreid beeld van behoeftes, wensen en kansen op het gebied van wonen, stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte. De resultaten van DGOT zijn op veel vlakken relevant en worden op verschillende manieren ingezet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn al op verschillende manieren toegepast. In dit blog leest u een aantal sprekende voorbeelden hiervan. Om zo ook u inzicht te bieden in de mogelijkheden van DGOT.

Lees meer

“Innovation is change that adds value.”

16 04 2019

Bij Springco Urban Analytics vinden we het erg belangrijk om nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden. Dagelijks vinden we nieuwe mogelijkheden en innovaties in de markt die we kunnen toepassen binnen Springco. Een groot deel van onze organisatie draait om data science. We zien hierin veel kansen die we kunnen benutten. Om te zorgen dat we deze kansen pakken, organiseren we regelmatig een productontwikkelingsdag. Een dag waarin we volledig aandacht geven aan hetgeen waar Springco voor staat: innovatie en expertise.

Lees meer

Zoveel data! Maar wat doen we ermee?

25 03 2019

Wist je dat 90% van de bestaande data in de laatste 2 jaar is verzameld? In deze data zitten antwoorden op ontelbare vragen verborgen. Data Scientists zijn de aangewezen personen om deze antwoorden te vinden. Maar wat doe je er dan mee?

Lees meer

Casus: Zuid-Nederland van het gas

20 03 2019

Om de CO2-uitstoot in 2050 met 95% (t.o.v. 1990) te verlagen, moeten bedrijven en huishoudens van het gas af Dit brengt een enorme opgave. Een opgave die innovatie, omscholing, investeringen en vooral draagvlak bij burgers vereist.

Lees meer

Meer woonkwaliteit cruciaal voor betere doorstroming woningmarkt

17 01 2019

 

De inwoners van Zuid-Holland willen een hogere woonkwaliteit. Zowel in termen van woonmilieu (rustig stedelijk en dorps) als in termen van woningtype (appartementen met lift, vrijstaand). Als deze kwaliteit wordt geleverd, zal dit leiden tot doorstroming op de woningmarkt en komen eengezinswoningen beschikbaar voor (startende) gezinnen. Mensen in een hogere leeftijdscategorie kunnen dan makkelijker ‘doorschuiven’. Dit levert met name voor de toekomst een betere verdeling van de woningvoorraad op.

Lees meer

‘Doorstroming levert veel op, dan mag het ook wat kosten’?

12 01 2019

Doorstroming werkt! Dit is de conclusie uit een recent onderzoek dat wij hebben uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. In het artikel in het ROm, het platform over de fysieke leefomgevingen, gaat Gert Jan Hagen in op een van de vraagstukken in de woningmarkt ‘Doorstroming’. Benieuwd naar het volledig artikel ‘Doorstroming levert veel op, dan mag het ook wat kosten’? Lees het hier: https://bit.ly/2SLsYDW

Lees meer

Iedereen zijn eigen stad – slimme algoritmes vormen de sleutel

19 12 2018

Urban Analytics stelt ons beter in staat af te stemmen op wat mensen echt willen! In het artikel ‘iedereen zijn eigen stad’ in het vakblad Ruimte+Wonen legt Gert Jan Hagen (oprichter Springco Urban Analytics) haarfijn uit

Lees meer
Delen
Back to top
Springco’s Spotlight