Blogs

In onze blogs houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Urban Analytics. Ook bieden we je soms een kijkje in de keuken door in te zoomen op projecten. Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze maandelijkse nieuwsbrief, de Springco’s Spotlight.

Jos Sentel en Springco slaan de handen ineen

13 06 2022

Springco gaat een samenwerking aan met Jos Sentel, oprichter en eigenaar van ThirdPlace Consultancy. Wij denken dat we hiermee complementaire expertises bundelen en op die manier onze opdrachtgevers beter kunnen helpen bij het definiëren en monitoren van de impact van vastgoed. Benieuwd naar welke expertises dit zijn? Lees snel verder!

Lees meer

Hoe meten we de ‘S’ van ‘Social’ in ESG-doelstellingen?

13 06 2022

Het sturen op doelstellingen gerelateerd aan ESG (Environmental, Social, Governance) is in opmars in alle sectoren. Bedrijven worden steeds meer ‘gewaardeerd’ op maatschappelijk rendement naast financieel rendement. Dit komt niet alleen door (aankomende) regulering die hierop toeziet, maar ook en vooral door een veranderende publieke opinie. De vraag vanuit de samenleving gaat tegenwoordig verder dan bijvoorbeeld een goede prijskwaliteitverhouding, het houdt ook verantwoording in over de maatschappelijke betekenis van assets en investeringen.

Lees meer

Doorwaadbaarheid en ruimte voor ontmoeting

31 05 2022

Als sterarchitect Jan Gehl wordt gevraagd wat hij de belangrijkste eigenschap van gebouwde omgeving vindt, antwoordt hij direct en zonder enige twijfel: mensgerichtheid. Intieme en aantrekkelijke leefomgevingen zorgen onbewust voor spontane ontmoeting. Wij introduceren in deze blog het begrip ‘doorwaadbaarheid’, een essentieel onderdeel hiervan.

Lees meer

De waarde van goede architectuur

25 05 2022

Wat maakt de ene plek nu prettiger wonen een andere plek? Is dat de aanwezigheid van gezellige barretjes en restaurants, relatieve nabijheid van werkgelegenheid, veiligheid op straat of vrijheid van de natuur om de hoek? Uiteraard is het een combinatie van deze en nog veel meer ‘pull’-factoren en verschilt de voorkeur per persoon. Sommige van die factoren hebben iets ontastbaars en zijn heel moeilijk te kwantificeren. Hoe bereken je bijvoorbeeld hoe leuk is het om ergens te wandelen of hoe fijn een pleintje is? Bij Springco vinden we het juist leuk om die puzzel te leggen. Want als we beter weten wat een plek fijn maakt, kunnen we deze kennis ook elders inzetten en betere steden maken.

Lees meer

Robbie Boelsums versterkt Springco als commercieel manager

19 05 2022

Begin deze maand heeft Robbie Boelsums ons team versterkt. Als commercieel manager wordt hij verantwoordelijk voor het leiden van het strategisch commerciële plan om het nieuwe Platform van de Stad op de markt te zetten. In deze blog stelt hij zich aan jullie voor.

Lees meer

NFT: digitaal plaatje of alternatief voor kadaster?

20 04 2022

NFT’s vormen een belangrijk onderdeel van Web3, maar staan nu vooral bekend als ‘digitale plaatjes’ waar mensen een fortuin voor neertellen. Wat zijn het, en welke rol zouden zij mogelijk kunnen spelen in het stedelijk domein? Tot slot kraken wij een aantal kritische noten over deze ontwikkeling.

Lees meer

Een virtuele grond- en woningmarkt in de Metaverse

20 04 2022

Hoewel de term Metaverse misschien wel eens wordt misbruikt als buzz word; haar disruptieve potentieel is niet te onderschatten. Mark Zuckerberg gelooft in een virtueel universum waar wij zullen werken, winkelen en met vrienden afspreken. Toch worden deze nieuwe werelden nu al snel opgekocht door beleggers, dus komt het wel goed met die gedroomde democratisering? Wij maken de balans op wat de Metaverse voor ons werkveld zou kunnen betekenen, en met welke toepassingen nu al wordt geëxperimenteerd.

Lees meer

Onze bijdrage aan SKG’s boek “Data en Gebiedsontwikkeling”

20 04 2022

Onze Walter en Tijn schreven een hoofdstuk over het nut van data science bij de invulling van succesvolle plinten en waarborging van een hoogstaand voorzieningenniveau in het boekje ‘Data en Gebiedsontwikkeling: Innovaties, strategieën en reflecties’ van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Data en de vergroening van onze steden

10 03 2022

Onze adviseurs Vera en Tycho bezochten de conferentie Reinventing the City van het AMS Institute en kwamen terug met een aantal interessante analyses. In deze blog vertellen zij over hun ervaringen en gaan zij in op de mogelijke impact van urban analytics op klimaatadaptie, vergroening, circulariteit en watersystemen.

Lees meer

Inzicht in Energiearmoede

02 03 2022

Bij hoge energieprijzen worden vooral mensen met een krappe portemonnee hard geraakt. Daarom zijn overheidsinstanties, corporaties en leveranciers druk bezig met nieuwe beleidsinstrumenten om energiearme huishoudens te ondersteunen. Alleen bij wie staat het water nu het meest aan de lippen? Hoe kun je middelen zo effectief mogelijk inzetten om juist de huishoudens te helpen die het het hardst nodig hebben? Daar is een analyse op microniveau voor nodig.

Lees meer
Delen
Back to top
Springco’s Spotlight